top of page

Tjänster.

Linjebyggnad.
M Björks Gräv & Schakt/Löderup/Linjebyggnad

Linjebyggnad är vår specialitet. Vi skiljer oss från våra konkurrenter tack vare våra specialutrustade maskiner och medarbetares breda kompetens, men även vår specialistkompetens på samtliga områden vi arbetar med. När det gäller kraftledningar, bygger vi dessa från 0,4 kilovolt- 400 kv.  

 

Avloppsgrävning.
M Björks Gräv & Schakt/Löderup/Avloppsgrävning

Sluten tank - Infiltration och markbädd - MinireningsverkSka du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp eller har du problem med ditt befintliga? Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda olika lösningar som passar dig. 

Vilket alternativ som passar bäst i det enskilda fallet avgörs dels av markförhållanden, dels vilka krav kommunen ställer för avloppslösningar i aktuellt område. Rådgör därför alltid med kommunen i samband med projektering.

Trädfällning.
M Björks Gräv & Schakt/Löderup/Trädfällning

Nu kan du som kund använda dig av rut-avdraget för trädfällning, trädbeskärning samt stubbfräsning.

Vi utför allt från traditionell till avancerad trädfällning, sektionsfällning, trädvård, beskärning, bortforsling och stubbfräsning.

Varje träd och situation är unik och det är svårt att lämna ett pris på ett jobb utan att ha sett det innan. Därför börjar vi alltid med ett kostnadsfritt besök på plats för att se omfattningen och svårhetsgraden av arbete. 


 

Kabelgrävning.
M Björks Gräv & Schakt/Löderup/Kabelgrävning

Håller du på att renovera eller bygga nytt? Behöver fastighetens internetanslutning ses över och nya kablar grävas ner? Dra in fiber? Det finns många olika typer av kabelgrävning, men gemensamt för dem är att det handlar om att gräva ner kablar och ledningar under jord.


Vi utför alla typer av kabelgrävning  av enklare men även av mer komplicerad karaktär. Vår bemanning består av skickliga maskinförare som är certifierade och har mångårig erfarenhet av markarbeten & kabelgrävning.

Dränering.
M Björks Gräv & Schakt/Löderup/Dränering

Dränering går ut på att avleda vatten från en oönskad plats där vattnet i fråga kan förorsaka skada (t.ex. i form av mögel) till ett område där vattnet inte anses vara ett problem, eller till och med önskvärt. Några exempel på ställen som det ibland kan bli nödvändigt med dränering är t.ex. dränera en platta på mark, dränera en blöt tomt eller dränering av en husgrund. 

 

Vi utför olika typer av dräneringsarbete både åt mindre samt större företag men även privatpersoner.  Alla olika typer av husgrunder kräver bra dränering för att undvika fuktskador i längden. Detta gäller oavsett om husgrunden är källare, krypgrund eller platta på mark. Dräneringen kräver unik anpassning vid varje typ av byggnad eller grund samt de omgivande markförhållande och vi på M Björks Gräv & Schakt har den nödvändiga kompetens för att kunna utföra de mest utmanande dräneringsarbeten.
 

Snöröjning.
M Björks Gräv & Schakt/Löderup/Snöröjning

Snöröjning och vinterväghållning kräver flexibilitet och kapacitet​


Vi utför snöröjning, grusning, och saltning åt både kommuner, företag och privatpersoner. Vid kraftigare snöfall skall du som kund känna dig trygg när du kontaktar oss. Vi på M Björks Gräv & Schakt kan försäkra dig om att vi kan snabbt vara på plats för att hjälpa dig.

bottom of page