top of page

Lösningar.

M Björks Gräv & Schakt AB arbetar utifrån följande process vid åtagande av varje nytt uppdrag. Med ett övergripande ansvar kring att alltid fullfölja uppdraget på ett professionellt sätt samt genom kvalitetssäkring hela vägen från kundbehov till avslutat uppdrag.

01

Första möte

 

Som första steg ser vi gärna en förfrågan från kunden för att sedan boka ett möte, där vi tillsammans med kunden går igenom uppdragets omfattning, efterfrågad tjänst samt mål för att gemensamt hitta bästa lösningen för uppdraget.

02

Projektering

 

Uppförande av genomförandebeskrivning och kontrakt mellan entreprenad och uppdragsgivare. Genomgång av allmänna bestämmelser och anvisningar samt villkor. Vi lägger stor vikt på Riskanalys i ett tidigt stadium för att säkerställa att projektet löper så friktionsfritt som möjligt och att samtliga involverade partners uppfyller de uppsatta krav och kundens förväntningar.

Som en viktig del av projekteringen sätts stor fokus på uppföljning tillsammans med kunden från start till slutförande. Lyhördhet och service är ledande nyckelord genom hela projektet. 

03

Slutförande

 

Besiktning och återställande utförs efter avslutat arbete. Utvärdering och analys av projektet genomförs tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa kundnöjdhet.

bottom of page